Антикорупційна реформа | Реанімаційний Пакет Реформ

Успішна боротьба проти корупції ґрунтується на трьох головних складових:

 1. Наявність політичної волі найвищого керівництва держави;
 2. Усунення (або максимальне скорочення) умов і стимулів для корупції;
 3. Ефективне виявлення та переслідування корупційних правопорушень, невідворотність покарання за їх вчинення.

Антикорупційна реформа потребує системного підходу. Тому першим кроком повинна стати підготовка нової антикорупційної стратегії, яка дозволить комплексно підійти до вирішення проблеми, визначити чіткі цілі та часові рамки і засоби їх досягнення, а також поєднати антикорупційні реформи з іншими, зокрема такими як судова реформа, реформа органів правопорядку, публічної служби, адміністративна тощо.

Основні завдання антикорупційної реформи:

 • Посилити доброчесність та підзвітність в публічному секторі.
 • Забезпечити прозорість партійних фінансів і політичної діяльності, обмежити вплив приватного капіталу на політику.
 • Зруйнувати державну монополію на інформацію та гарантувати доступ до суспільно важливої інформації.
 • Зменшити корупційні ризики у державних закупівлях через забезпечення їх прозорості і конкурентності.
 • Посилити можливості для виявлення та кримінального переслідування корупційних діянь.

Здобутки:

 1. Закон про державні закупівлі (проект 4587) та зміни до попередньої редакції закону (проект 2207);
 2. Закон про систему спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (Нацбюро антикорупційних розслідувань) (проект 5085);
 3. Закон про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки (проект 4284а);
 4. Закон про запобігання корупції (проект 5113);
 5. Закон про визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів (проект 5114);

 

Більше про реформу читайте у Дорожній Карті Реформ для нового Парламенту: