Децентралізація та регіональний розвиток | Реанімаційний Пакет Реформ

Мета існування: Концентрація влади у центрі призводить до соціальних та економічних катастроф, а централізована система управління є неефективною та не стійкою. Децентралізація та передача влади на місця збільшує ефективність використання ресурсів та є гарантією незворотності демократичних процесів.

Ефективна місцева влада базується на трьох головних складових:
1) повноваження – оптимальний розподіл повноважень між різними рівнями влади;
2) ресурси – обсяг ресурсів повинен відповідати повноваженням;
3) відповідальність – влада має відповідати за ефективність перед народом, та за законність перед державою.

Приорітетні завдання:
1. Створити ефективну та збалансовану систему органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, що мають необхідні повноваження, достатні ресурси та є відповідальними перед суспільством і державою.
2. Визначити оптимальну для України систему адміністративно-територіального устрою.
3. Розмежувати повноваження у системі органів місцевого самоврядування та системі органів виконавчої влади на місцях за принципом субсидіарності.
4. Розмежувати повноваження між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади.
5.Створити належні матеріальні, фінансові (фінансова децентралізація) та організаційні умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.
6. Забезпечити прогнозоване фінансування регіонального розвитку.

Відео: “Час робити зміни: децентралізація (відео)”
Читайте також:
“Презентація Ю. Ганущака з Децентралізації”
“Реформа територіальної організації влади (Ю. Ганущак)”
Проект Закону Про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»
 (розроблявся Юрієм Ганущаком та ГО “Інститут Громадянського Суспільства”)
Пропозиції по внесенню змін до Конституції