Освітня реформа | Реанімаційний Пакет Реформ

Приоритетні завдання:

1.Внесення змін до Конституції України в частині встановлення норми, за якою обов’язковим для кожного громадянина є навчання до 18  років.

2. Реформа системи управління та фінансового забезпечення освіти.

3. Запровадження незалежної професійної сертифікації педагогічної діяльності. Суттєве підвищення заробітної плати педагогічних, науково-педагогічних працівників. Відмова від зрівнялівки в оплаті праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.  Перехід до оплати їхньої праці  за результатами роботи,  запровадження стимулюючих доплат для тих,  які  підтвердили  свій професійний  рівень  під  час незалежної професійної сертифікації;

4. Створення наскрізної системи моніторингу та оцінювання якості освіти в Україні. Здійснення  зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на кожному освітньому рівні. Встановлення порядку, за яким продовження здобуття освіти на наступному освітньому рівні буде можливим лише за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на попередньому рівні.   Формування системи незалежних центрів оцінювання якості освіти різних форм власності.

5. Курикулярна реформа, утвердження нової філософії розбудови змісту освіти, оновлення стандартів освіти, поступовий перехід до 12- річного терміну здобуття середньої освіти із реалізацією профільного навчан-ня.

6. Поступове охоплення широкосмуговим Інтернетом усіх навчальних закладів України. Широкий перехід до організації освітнього процесу з використанням сучасних інформаційних технологій, дистанційного навчання тощо. Створення на базі сільських шкіл соціально- культурних центрів місцевих громад;

7. Формування  системи  виховання  відповідальних  громадян  із  патріотичним і гуманістичним світоглядом в рамках дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

8. Охоплення всіх дітей дошкільного віку якісною дошкільною освітою у різних формах.

9. Реформування системи професійної освіти. Суттєвий перегляд її ролі та місця в системі господарського комплексу держави.  Запровадження обов’язковості здобуття однієї із робітничих професій кожним випускником системи загальної середньої освіти.  Розроблення та реалізація нового  змісту професійної освіти.   Роздержавлення системи професійної освіти. Передача  професійної освіти в сферу управління центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у питаннях зайнятості населення та трудової міграції. Залучення роботодавців до формування системи замовлення, змісту та організації навчального процесу в закладах професійної освіти.

10. Утвердження  реальної університетської автономії, підзвітності за результати роботи, розвиток наукових досліджень,забезпечення справедливого прозорого вступу та викорінення хабарництва  у  вищих  навчальних  закладах. Внесення змін до бюджетного

Здобутки:
Закон про вищу освіту (проект 1187-2);