Податкова реформа | Реанімаційний Пакет Реформ

Мета існування:

Податкова система повинна забезпечувати три основних завдання:

1) бути ефективним інструментом для стимулювання зростання національної економіки;
2) забезпечити належним фінансовим ресурсом виконання конституційних функцій держави;
3) здійснювати справедливий розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту з метою встановлення соціальної справедливості і стабільності в державі.

Для виконання цих основоположних завдань податкову систему треба максимально спростити, зменшити кількість податків, встановити прості однозначні правила їх розрахунку, легкість сплати та звітування, а також забезпечити такий процес адміністрування, коли підприємства займаються підприємницькою діяльністю, а не витрачають свій час на розрахунок і сплату податку.


Основні завдання реформи:

1. Загальна оцінка і реформування податкової системи України шляхом зменшення кількості

податків до 9: податок на прибуток, податок на додану вартість, податок з доходів фізичних

осіб, акцизний податок, рентний податок, мито, екологічний податок, податок на нерухомість

та єдиний податок. Визначення їх економічного змісту, як інструменту перерозподілу ВВП

і фіскального, як засіб для наповнення державного бюджету. Побудова моделі податкової

системи, що за допомогою фіскальних інструментів з одного забезпечить стале економічне

зростання, а з іншого – достатнє наповнення державного бюджету.

2. Реформа процесу адміністрування податків, що спрямована на спрощення розрахунку

податків, зменшення варіативного трактування податкових норм, що буде сприяти

зменшенню корупції і хабарництву, зменшення витрат часу підприємств та підприємців

на обчислення і сплату податків, що в цілому повинно забезпечити покращення показника

Business Doing, в частині оцінки системи оподаткування.

3. Реформа оподаткування заробітної плати, що включає: перерозподіл податкового

навантаження з заробітної плати на споживання; зменшення єдиного соціального внеску,

що буде сприяти детінізації заробітних плат; встановлення соціально справедливої шкали

оподаткування податком з доходів фізичних осіб, а також підвищення захисту соціально

незахищених верств населення; впровадження механізмів боротьби з ухиляння від

4. Реформа податку на прибуток, що спрямована на ліквідацію податкового обліку;

впровадження механізму оподаткування розподіленого прибутку, що буде сприяти

спрощенню адмініструванню цього податку, зменшення корупційної складової, зростанню

внутрішніх інвестицій; впровадження механізмів контролю за трансфертним ціноутворенням

5. Реформа податку на додану вартість, що включає розробка і економічне обґрунтування

диференційованих ставок цього податку, за допомогою яких можна зменшити навантаження

на соціально значимі товари (продукти харчування, ліки), зменшити розміри відшкодування

в експортноорієнтованих галузях, збільшити оборотні кошти підприємства і тим самим

підвищити їх конкурентоспроможність; розробка і впровадження механізмів що дозволять

з високим рівнем ефективності боротися з злочинними схемами ухиляння від сплати цього

податку, зокрема “податковими ямами”.

6. Реформа рентних платежів, що включає розробку науково обґрунтованих підходів до

визначення бази оподаткування і розміру ставок, що дозволить суттєво збільшити

надходження до державного бюджету України.

7. Реформа податку на нерухомість, що включає визначення бази оподаткування, ставок

та механізмів розрахунку, що дозволить зменшити навантаження на заробітну плату

і перерозподілити його на більш заможних людей, що дозволить вирівняти соціальну

нерівність, що була сформована в Україні.

8. Реформа акцизного податку, що включає перегляд бази оподаткування, ставок і механізмів

9. Реформа єдиного податку, що включає реформу оподаткування само зайнятих осіб та малого

і середнього бізнесу; реформу оподаткування сільського господарства, а саме визначення

бази оподаткування окремо для рослинництва і тваринництва з метою сунення нерівності в

10. Реформа екологічного податку, що включає перегляд бази оподаткування, ставок і механізмів

11. Реформа оподаткування малого і середнього бізнесу, що спрямовано на спрощення їхнього

оподаткування і зменшення можливості корупційного тиску на них.

Пропозиції до Концепції податкової реформи групи РПР “Податкова реформа” +

Концепція змін щодо податку на додану вартість групи РПР “Податкова реформа” +

Альтернативна Концепція змін щодо податку на додану вартість групи РПР “Податкова реформа” +

Концепція реформи ЄСВ групи “Економічний розвиток” +

“Концепція змін щодо податку на прибуток групи РПР “Податкова реформа” +

Законопроекти в сфері оподаткування та соціального страхування, підготовлені за участю експертів Реанімаційного пакету реформ

Концепція Податкової реформи групи “Економічний розвиток” Реанімаційного пакета реформ