Порядок денний №4 від Реанімаційного Пакету Реформ (12-16 травня) | Реанімаційний Пакет Реформ

Цього тижня громадськість вимагає ухвалення низки антикорупційних законів – зокрема це закони, необхідні для спрощення візового режиму з ЄС, доступ до інформації про сотні прокурорських та суддівських “межигір’їв” по всій країні, знищення корупції при видачі закордонних паспортів, а також доступність інформації про всі держвитрати он-лайн. Невідкладного розгляду в комітеті вимагають для закону про реформування прокуратури. Окрім цього, активісти та експерти вимагають прийняття двох законів із дерегуляції економіки, що наближують стандартизацію та метрологію в Україні до європейських та міжнародних норм, а також двох законів, що посилюють можливість громадян брати участь у місцевому самоврядуванні – через органи самоорганізації населення та загальні збори громадян.

 

Антикорупційна реформа:

Законопроект 4728 – «Про доступ до інформації про речові права на нерухоме майно» (Включити до порядку денного).
Дозволить: По-перше, дізнатися кому саме належать тисячі суддівських та прокурорських “межигір’їв”. По-друге, наздогнати не Європу, а хоча б Молдову і країни Африки в захисті майнових прав громадян.

Законопроект 2012а «Про відкритість використання публічних коштів» (Прийняти у І читанні).
Передбачає створення єдиного веб-порталу використання публічних коштів. Також, закон відкриє інформацію про використання державних коштів до рівня договорів; про отримувачів держгарантій; про видатки державних та комунальних підприємств отриманих від господарської діяльності.

Законопроект 4751 – «Про документи, що посвідчують особу та дають право виїзду за кордон» (Включити до порядку денного).
Замість витрачання 800 млн. грн на створення Єдиного державного демографічного реєстру законопроект пропонує обмежитися існуючими відомчими реєстрами / базами даних. При цьому суттєво зменшуються ризики тотального контролю з боку держави за приватним життям особи. Замість сплати кількох непрозорих і безпідставних платежів  за закордонний паспорт пропонується один платіж 250 грн. Електронні чіпи пропонується лишити тільки у біометричних закордонних паспортах, а не у всіх документах, що посвідчують особу. Це суттєво здешевить вартість цих адміністративних послуг.

Законопроект №4556 (Прийняти в ІІ читанні) є частиною пакету законів, прийняття яких необхідно для виконання Україною Плану дій з візової лібералізації ЄС. Проект, серед іншого, передбачає: приведення положень про кримінальну відповідальність за корупцію у відповідність до міжнародних стандартів; встановлення відповідальності за подання недостовірних відомостей в деклараціях про майно, доходи і витрати; розширення можливостей конфіскації злочинних доходів від корупції.

Дерегуляція підприємництва:

Законопроект 4585 – Проект «Закону про стандартизацію» (Прийняти в І читанні).
Створює єдиний національний орган стандартизації, відповідно до європейської практики. Удосконалює правові та організаційні засади стандартизації: зокрема, скасовується галузевий рівень стандартизації, скасовує держреєстрацію технічних умов, встановлює принцип добровільності використання нац. стандартів (якщо інше не передбачено законом).

Законопроект 4583 – Нова редакція «Закону про метрологію» (Прийняти в І читанні).
Розмежовує регуляторні, наглядові та господарські функції у сфері метрології; гармонізує законодавчі акти в повному обсязі з міжнародними нормами та законодавством ЄС; звужує сферу нормативного регулювання метрологічної діяльності; створює державну метрологічну інспекцію.

Реформа місцевого самоврядування:

 Законопроект 3704-1 – Нова редакція закону «Про органи самоорганізації населення». Покращує правовий статус органів самоорганізації населення як однієї із форм локальної демократії, створює умови для безпосередньої участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення. Це дозволить членам територіальних громад брати більш активну участь у здійсненні місцевого самоврядування та посилить їхню відпо­відальність за стан справ у територіальній громаді. Законопроект спрощує реєстрацію ОСН та збільшує правові можливості громади впливати на рішення місцевих рад.

Законопроект 3747 – «Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання» створить належну правову базу для підготовки, проведення загальних зборів (конференцій) та реалізації їхніх рішень. Це забезпечить необхідні нормативні умови для безпо­середньої участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення, що у свою чергу дозволить певною мірою заощадити кошти з місцевих бюджетів, які мають бути спрямовані на вирішення місцевих проблем.

Реформа прокуратури:

Законопроект 3541 – Реформа прокуратури (Ухвалити в другому читанні).
Реформа прокуратури – останнє невиконане зобов’язання України перед Радою Європи з 1995 року, а прокуратура залишається єдиною державною інституцією, не приведеною у відповідність з Конституцією. 3541 запровадить прозорий і конкурсний відбір прокурорів, самостійність кожного прокурора від зовнішніх і внутрішньовідомчих впливів; дозволить позбутися безчинства прокуратури щодо арештів перших-ліпших затриманих активістів, перевірок та «кошмарення» бізнесу прокуратурою; забезпечить ефективний розгляд скарг на прокурорів.