У міністерстві обговорили як повинна фінансуватися сфера охорона здоров’я у регіонах | Реанімаційний Пакет Реформ

У процесі реформування системи охорони здоров’я та децентралізації є ряд багатоаспектних питань, що потребують вироблення спільних позицій між усіма зацікавленими сторонами, зокрема, щодо забезпечення автономізації діяльності закладів охорони здоров’я та структурно-організаційних змін медичного обслуговування населення у регіонах.

17 червня в Міністерстві охорони здоров’я відбулося екcпертне обговорення проблемних питань, що виникають на межі двох реформ – охорони здоров’я та децентралізації. У ньому взяли участь представники Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів, проектного офісу Національної ради реформ, експерти громадської ініціативи “Реанімаційний Пакет Реформ”, представники Світового банку, Асоціації міст України та регіональних закладів охорони здоров’я.

 

Одним із фокусів заходу фокусом стало питання про рівні фінансування системи охорони здоров’я: чи слід зосереджувати розподіл коштів на рівні областей чи так званих “госпітальних округів”. І, хоча, представники міністерств мали різні точки зору з цього приводу, в ході обговорення було узгоджено їхні інтереси та погляди. Адже спільною метою реформ є забезпечення конституційних прав громадян на медичну допомогу, охорону здоров’я, рівного доступу до медичних послуг.

Важливим стало обговорення, про те, який рівень уряду повинен бути базовим у фінансуванні охорони здоров’я – областей або нових районів (“повітів”).

Реформа децентралізації передбачає утворення нових адміністративно-територіальних одиниць – нових районів або “повітів”, що формуються на базі так званих “госпітальних округів”. На думку співавтора концепції реформи децентралізації, експерта “Реанімаційного пакету реформ” Юрія Ганущака, саме цей рівень є оптимальним для фінансування охорони здоров’я на субнаціональному рівні.

Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Перегінець наголосив, що в процесі реформи охорони здоров’я принциповим є нерозділення первинного та вторинного рівнів медичної допомоги між різними рівнями урядів (громад та нових районів). Важливою є також консолідація фінансування на одному рівні уряду і найбільш оптимальним варіантом МОЗ вважає рівень областей.

Рівень нових районів або “повітів” є також прийнятний, однак лише за умови чіткого розмежування замовника та надавача медичних послуг. Закупівля та надання медичних послуг, зі слів Ігоря Перегінця, не повинні здійснюватися одним і тим же органом влади – це загрожує “консервацією” існуючої неефективної інфраструктури охорони здоров’я.