Євроінтеграція | Реанімаційний Пакет Реформ

Основні завдання реформи:

 1. Сформувати чіткий механізм імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підготувати Національну програму імплементації, а також запровадити чіткий та ефективний механізм координації політики в сфері європейської інтеграції України на політичному та адміністративному рівнях:
  – здійснити перерозподіл повноважень в сфері європейської інтеграції між новоствореним органом (в разі його створення) та існуючими міністерствами та відомствами у сфері європейської інтеграції,
  – гарантувати баланс повноважень та відповідальності між ЦОВВ;
 2. Гарантувати ефективне використання коштів технічної допомоги Україні на реалізацію положень Угоди про асоціацію.
 3. Сформувати «групу» (pool of experts) висококваліфікованих державних службовців як на центральному, так і на місцевому рівні. Здійснити заходи щодо оцінки наявного стану і підготовки пропозицій стосовно належного кадрового, інституційного, фінансового забезпечення євроінтеграційних процесів.
 4. Досягнути лібералізації ЄС візового режиму для громадян України. Закінчити першу (законодавчу) фазу та якнайшвидше перейти до другої (імплементаційної).
 5. Переглянути та вдосконалити існуючу Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, або ж максимально наблизити їх.
 6. Здійснити підготовку нормативно-правових актів, необхідних для дієвої імплементації Угоди, зокрема Національної програми імплементації та низки галузевих законопроектів.
 7. Забезпечити повноцінне і системне виконання зобов’язань, взятих Україною в рамках Угоди про асоціацію, створити відповідну систему індикаторів їх виконання.

Основні питання (складові) реформи:

 1. Загальна інституціоналізація процесу прийняття рішень в сфері європейської інтеграції.
 2. Створення єдиного центру – координаційного органу у сфері формування та реалізації політики європейської інтеграції (Міністерства з питань європейської інтеграції або Агентства з питань європейської інтеграції, тощо) в т.ч. для координації діяльності інших ЦОВВ та для співпраці з інституціями ЄС в межах реалізації Угоди про асоціацію.
 3. Створення спроможності державних службовців приймати участь у формуванні та реалізації політики в сфері євроінтеграції (так званий Мадридський критерій вступу до ЄС).
 4. Реалізація на практиці принципів Європейського адміністративного простору.
 5. Підготовка Національної програми імплементації УА та окремих галузевих законопроектів.
 6. Регулярне оновлення Національної програми імплементації УА відповідно до взятих Україною зобов’язань та досягнутого прогресу.
 7. Розбудова централізованої системи моніторингу за виконанням зобов’язань із залученням усіх причетних до цього процесу ЦОВВ.

Більше про реформу читайте у Дорожній Карті Реформ для нового Парламенту: