#3: 14-18 квітня | Реанімаційний Пакет Реформ

Розширений доступ до публічної інформації

#3: 14-18 квітня

Антикорупційна реформа

Законопроект 2012а «Про відкритість використання публічних коштів» – передбачає створення єдиного веб-порталу використання публічних коштів. Також, закон відкриє інфор­мацію про викорис­тання державних коштів до рівня договорів; про отримувачів держгаран­тій; про видатки державних та комунальних підприємств отриманих від господарської діяльності.

Законопроект №4556 є частиною пакету законів, прийняття яких необхідно для виконання Україною Плану дій з візової лібералізації ЄС. Проект, серед іншого, передбачає: приведення положень про кримінальну відповідальність за корупцію у відповідність до між­на­род­них стандартів; встановлення відповідальності за подання недостовірних відомостей в деклараціях про майно, доходи і витрати; розширення можливостей конфіскації злочинних доходів від корупції.

Законопроект 2127 – забороняє супровід спецпідрозділами ДАІ кортежів Президента, Прем’єра, Голови ВРУ та інших вищих посадових осіб, забороняє перекривати дорожній рух при їх проїзді, забезпечуює дотримання принципу рівності громадян та свободи пересування.

Реформа місцевого самоврядування

Законопроект 4289 – вносить зміни у Закон «Про столицю України – місто-герой Київ». Відновлює самоврядування у столиці, а саме: передбачає розділення повноважень київського міського голови – який очолює виконавчі органи міської ради, і голови КМДА – який має контрольно-наглядові функції по відношенню до органів місцевого самоврядування та координує діяльність територіальних органів виконавчої влади. Також, законопроектом передбачено створення районних рад в місті Києві, розмежування функцій між ними та Київрадою. Законопроект повністю відповідає Концепції реформи місцевого само­вря­дування, нещодавно схваленої Урядом, і дозволить провести апробацію основ цієї реформи якнайшвидше, без внесень змін до Конституції.

Законопроект 3704-1 – Нова редакція закону «Про органи самоорганізації населення». Покращує правовий статус органів самоорганізації населення як однієї із форм локальної демократії, створює умови для безпосередньої участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення. Це дозволить членам територіальних громад брати більш активну участь у здійсненні місцевого самоврядування та посилить їхню відпо­відальність за стан справ у територіальній громаді. Законопроект спрощує реєстрацію ОСН та збільшує правові можливості громади впливати на рішення місцевих рад.

Законопроект 3747 – «Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання» створить належну правову базу для підготовки, проведення загальних зборів (конференцій) та реалізації їхніх рішень. Це забезпечить необхідні нормативні умови для безпо­середньої участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення, що у свою чергу дозволить певною мірою заощадити кошти з місцевих бюджетів, які мають бути спрямовані на вирішення місцевих проблем.

Адміністративні послуги

Постанова КМУ «Про перелік адмінпослуг органів виконавчої влади, які надаються центрами надання адмінпослуг» дозволить надавати через центри надання адміністра­тивних послуг основні адміністративні послуги, зокрема: у сфері реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання та видачі паспортів, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрації прав на нерухомість та у земельній сфері.